About
 Award 
  Work
           
 
 


ตัวอย่างสื่อสร้างสรรค์งานโฆษณาและคลิปวีดีโอ
คลิกเข้าชมที่ภาพ


  ตัวอย่าง Animation Advertising
สื่อโฆษณาสร้างสรรค์ ของพวกเร
คลิกเข้าชมที่ภาพ
       
    HA strong ปี61        
       
    holiday
คินเดอร์ บูเอโน ปี60
Inspiration ปี60      
     
    Darwin day ปี59 จงรักภักดดี ปี59 อ่อนแรง ปี59 มนุษย์เงิน ปี59  
   
   
love pasta not war
ปี58


I LOVE KTB

ปี58


ASEAN power
ปี58


เชื้อโรค
ปี58


ไทย
ปี58
     
   
ยิ่งใกล้ ยิ่งไลน์ ปี57

Salary Man
ปี57

THE MOTION

ปี57


Brain And Motorcycles ปี57

 
 

Close Up
Wink Wink ปี56


save the world ปี56


Gen Man
generation-s
ปี56


Greennut ปี56
 
   

Read man ปี55RED CROSS
Austria ปี55


ค่าน้ำนม ปี55


ความรู้สู่หนังสือ ปี55


ศูนย์มนุษย
วิทยาสิรินธร
ปี55
   

ข้าวต้มพรานทะเล
ปี54


Pig ปี54

     
   ประการังฟอก
ขาว ตอนที่1
ปี 53

ประการังฟอกขาว ตอนที่2
ปี 53ประการังฟอกขาว ตอนที่3
ปี 53คนหนัง ปี53

 
   

อนุรักษ์ท้องทะเล
ปี 52

family_man ปี52
(dogfilmkid)

 

the protect ปี52

 

Give ปี 52
(dogfilmkid)

โรคปอดบวม
ในเด็ก ปี52

 

 

 

 


msi Sexy
design v1
ปี52


msi Sexy
design v2
ปี52

ต้อนรับ
คณะจากญี่ปุ่น ปี52

   

phoneone ปี51
(dogfilmkid)


ICT ปี51

Mr Bigman ปี51
(dogfilm kid)ความอร่อย ปี51
ไม่มีวันตาย

 i AM ปี 51
(dogfilm kid )ความดีช่อง 7 ปี50

ศาลปกคลอง ปี50
(dogfilm kid)

 ติดตาย ปี50
(dogfilm kid)

ยาเสพติด ปี50
3 แคมเปญ
(dogfilm kid)กล้าดี ปี49ช่อง 3 ปี49

 Gorillaz ปี49

 

 

 Virgin Soft ปี49ลูกทุ่ง FM..ปี49

ข้อมูลโดย Dogfilm

ติดต่อพวกเราได้ที่ Studio Dogfilm    Web site www.dogfilmstudio.com    Email: dogfilmthailand@hotmail.com  โทร 0896803069