About
 Award 
  Work
           
 
 

About Us

ประวัติการสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชั่นของ อ.ดิษพงศ์ วงศ์อร่าม และ กำเนิด Dogfilm Studio

          ย้อนไปในวัยเด็ก อ.ดิษพงศ์ วงศ์อร่าม เติบโตในครอบครัวของครูสอนศิลปะ บิดาชื่อสมภาค วงศ์อร่าม มารดาชื่อจรรยา วงศ์อร่าม ดังนั้น อ.ดิษพงศ์ จึงเติบโตขึ้นในแวดวงของครูศิลปะ และได้เห็นบิดา มารดา สอนวิชาศิลปะมาตั้งแต่เด็ก
 
         เมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นได้ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โดยมีมารดาซึ่งรับราชการครูอยู่ในขณะนั้น ดังนั้น อ.ดิษพงศ์ จึงได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะจากมารดา และได้เป็นตัวแทน แข่งขันประกวดวาดภาพของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
 
         ในวัยอุดมศึกษา อ.ดิษพงศ์ ได้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาควิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาศิลปะวิชาทุกแขนงโดยไม่เพียงแต่ศึกษาเฉพาะ ภายในภาควิชาศิลปศึกษาเท่านั้น แต่ยังมีความสนใจศึกษาศิลปะในด้าน จิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ออกแบบ และ ออกแบบแฟชั่นดีไซน์ด้วย นอกจากนี้ยังประกวดแข่งขันทางด้านศิลปะต่าง ๆ อยู่เสมอ  เช่น การประกวดออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสมกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ แฟชั่นดีไซเนอร์ เป็นต้น
 
          ในช่วงระหว่างศึกษาได้เปิดร้านขายผลงานศิลปะเล็ก ๆ จำหน่ายกระเป๋าทำมือ พวงกุญแจแฮนด์เมด เขียนภาพปาดเกรยอง โดยจำหน่ายให้กับชาวต่างชาติที่สนใจ และเมื่อมีผู้สนใจผลงานศิลปะเป็นจำนวนมาก จึงเปิดสอนวาดภาพระบายสี โดยเช่าพื้นที่เล็กๆในห้างมาบุญครองเป็นทั้งที่สอนและขายผลงานศิลปะ และช่วงเวลานั้นก็ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์ พิเศษศิลปะที่โรงเรียนนานาชาติเกศินี และ โรงเรียนวีด้าการดนตรี
 
         ในช่วงปลายการศึกษา (มหาวิทยาลัยปี 4 เทอม 2 ) นับได้ว่า เป็นจุดกำเนิดแห่งการเริ่มต้นครั้งใหญ่ในชีวิต เมื่อ อ.สุชาติ ทองสิมา อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะศึกษา ผู้สอนวิชาโฟโต้ 2 โดยให้งานนักศึกษาไปถ่ายทำสื่อการสอนโดยใช้ภาพถ่าย แล้วมานำเสนอเป็นวีดีโอ หรือ PowerPoint  โดย อ.ดิษพงศ์ วงศ์อร่าม ได้ร่วมมือกับ นายคมสันต์   ไวฉลาด ลองผิด ลองถูก ผลิตสื่อการสอนโดยใช้เทคนิคแอนิเมชั่น สตอปโมชั่น ดินน้ำมันด้วยตัวเอง จนประสบความสำเร็จ ได้รับคำชื่นชมจากอาจารย์และเริ่มใช้ ชื่อ Dogfilm Studio เป็นครั้งแรก

        หลังจากประสบความสำเร็จทางด้านสื่อการสอนแล้ว อ.ดิษพงศ์ ยังได้ส่งผลงานแอนิเมชั่นสตอปโมชั่นเข้าร่วมประกวดแข่งขัน เพื่อพัฒนาผลงานและได้เรียนรู้จากผลงานของผู้เข้าร่วมการแข่งขันท่านอื่น ๆ จนได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวด ภายใต้ซื่อผลงาน MV เล่นของสูง จากงานประกวดแข่งขันผลิต MV ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ssru music video awards ครั้งที่ 1 และนับเป็นเวทีแรกที่ส่งผลงานเข้าประกวด

       ด้วยความมั่นใจในผลงานและความสามารถ อ.ดิษพงศ์ จึงตั้งกลุ่มผลิตผลงานแอนิเมชั่นสตอปโมชั่น Dogfilm Studio ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพเคลื่อนไหวเรื่อยมา จนถึงปัจจุบันและมีผลงานมากกว่า 100 เรื่อง และได้รับรางวัลจากหน่วยงาน ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 100 รางวัล

 

อดีตสมาชิกที่เคยร่วมงานกับ Dogfilm Studio
1.นายคมสันต์ ไวฉลาด  อดีต Art Director ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานในยุคเริ่มต้น
2.นายการุณ เจียมวิริยะเสถียร Art Director อดีตนักเรียนแอนิเมชั่น  
3.นายสุชาติ ชลสายทรัพย์ Art Director อดีตนักเรียนแอนิเมชั่น 
4.นางสาวชัคนตา เพ็งอุดม Art Director อดีตนักเรียนแอนิเมชั่น 
 
 

       ปัจจุบัน อ.ดิษพงศ์ วงศ์อร่าม ยังคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพเคลื่อนไหว ในนาม Dogfilm และเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านศิลปะภาพเคลื่อนไหว ด้วยใจรักและความมุ่งมั่นตลอดไป

 

 
ประวัติและผลงาน อ.ดิษพงศ์ วงศ์อร่าม
 
 

ข้อมูลโดย www.DogfilmStudio.com