About
 Award 
  Work
           
 
 

 

 
ผลงานแอนิเมชั่นสต๊อปโมชั่น  
   
Dogfilm Studio ยินดีอย่างยิ่ง ในการให้ใช้สื่อแอนิเมชั่นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  
และในการศึกษาความรู้ด้านการผลิตสื่อแอนิเมชั่นสต๊อปโมชั่น         
   
แอนิเมชั่นล่าสุด NEW Project  
(รับชมผลงานแอนิเมชั่นคลิกที่ภาพ)  
   
           
     
ASEAN Powe
honda jazz 2014
เชื้อโรค(ต่อต้านคอรัปชั่น) ยิ่งใกล้ ยิ่งไลน์      
                   
 
   
   
   
ตัวอย่างผลงานแอนิเมชั่น
Animation Example
 
   
     

Salary Man

 

mv ร้อยมือล้านใจ

 

พุทธวจนฉบับการ์ตูน

 

mv เพลง "กว่า"   รายการทุ่งแสงตะวัน

             
     

ค่าน้ำนม

 

HAND

  MV Malee  

The thalassemia

             
 
   
คลิกชมผลงานทั้งหมดมากกว่า 100 เรื่อง
Click to see more than 100 film.

 
   
   
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นแบ่งตามหมวดหมู่
Classification and Arrange of animation in these page.
 
   
   
     
ภาพยนตร์ทั้งหมด เรียงตามปีที่สร้าง   MV มิวสิควีดีโอ   สื่อรณรงค์โฆษณาประชาสัมพันธ์   ถ่ายทำรายการโทรทัศน์
             
             
     
หนังสั้ันให้ข้อคิดและสารคดีให้ความรู้ กลุ่มนักศึกษา แอนิเมชั่น การ์ตูนนำเสนอวันแต่งงาน วิทยากรบรรยาย
             
         
 
 
งานสิ่งพิมพ์ " ของฝากจากทะเล " จาก งบไทยเข็มแข็ง
Gift from the sea
ห้องภาพงานศิลป์ Gallery
         
         
       
ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นและผลงานต่างๆ เรียงตามหมวดหมู่
             
ติดต่อพวกเราได้ที่ Studio Dogfilm    Web site www.dogfilmstudio.com  
Email: dogfilmthailand@hotmail.com  โทร 0896803069
             
free web counter
free web counter