About
 Award 
  Work
           
 
 
AWARD
รางวัลของ Dogfilm jonior
(รับชมผลงานแอนิเมชั่นคลิกที่ภาพ)
 
 
 
ชื่อผลงาน    ติดตาย1    ติดตาย2
1. กลุ่มนักเรียนแอนิเมชั่น  Dogfilm Jonior ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน jonior creative 2006 
จัดโดยช่อง 3 รับรางวัลวันที่  29 กันยายน 2549
 
 
 
ชื่อผลงาน ในหลวงของฉัน
2. กลุ่มนักเรียนแอนิเมชั่น  Dogfilm Jonior ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ในงาน SAC 2007
studen animation contest 2007 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  รับรางวัลในวันที่  27 มกราคม 2550
 
 
 
ชื่อผลงาน Happy Man
3. กลุ่มนักเรียนแอนิเมชั่น  Dogfilm Jonior ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดหนังสั้น แฮปปี้ฟิล์มทาเล้น
เรื่อง Happy Man
 
 
 
ชื่อผลงาน Majical
4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  กลุ่ม dog film   4 กันยายน 2550   เรื่ื่อง  majical  ระดับอุดมศึกษา
                    “ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อแก้วิกฤตสังคม”
 
 
 
ชื่อผลงาน Children World
5.รางวัลชมเชย กลุ่ม dog film 8 กันยายน 2550  เรื่อง children world  “โครงการสถาบันเด็กทำสื่อ                     
           “ kids story short  film contest”
 
 
 
ชื่อผลงาน This is a Freedom
   6.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กลุ่ม dog film  เรื่อง this  is a Freedom โครงการ “connect short movie contest”AIS
 
 
 
ชื่อผลงาน Mr. Big man
         7. รางวัลชนะเลิศ  กลุ่ม dog film 8 พฤษภาคม 2551   เรื่อง  Mr. Big man  สปอตโฆษณา
            “โครงการ สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ”
 
 
 
ชื่อผลงาน Phonone
8.รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม dog film 13 พฤศจิกายน 2551 “โครงการ TV Creative Contest”: Phoneone Mobile
 
 
9. ได้รับทุนจาก โครงการ YOUNG THAI ARTIST 2008  จากการประกวดสื่อภาพยนตร์
 
 
 
ชื่อผลงาน ความเพียร
10.ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดแอนิเมชั่น 9 คำสอนพ่อ 2 กุมภาพันธ์ 2551
 
 
 
ชื่อผลงาน Green Please
11.ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด music video   ลดโลกร้อนของ ศิลปิน ยุ้ย ณพ อาภา ค่ายRS
 
 
 
ชื่อผลงาน พ่อผู้ปกป้อง
12.ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวด  แนวคิดของพ่อต่อภาวะโลกร้อนจัดโดยช่อง3  4 ธ.ค.51
 
 
 
ชื่อผลงาน Give
13.รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดคลิปวีดีโอ 'บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ 100% เราทำได้’ วันที่ 14 มิถุนายน2552 หน่วยงาน สภากาชาด
 
 
 
ชื่อผลงาน Family Man
14.รางวัลชนะเลิศ โครงการ ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่   4 กรกฏาคม 2552      หน่วยงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
 
 
ชื่อผลงาน สารคดีโลกร้อน
15.รางวัลชนะเลิศ โครงการ ประกวดสื่อสารคดีสั้น 5 นาที เรื่อง ภาวะโลกร้อน หน่วยงาน สันติอโศก 9 มิถุนายน 2552
 
 
 
ชื่อผลงาน MY MOM
16.รางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง แม่ วันที่ 10สิงหาคม 2552 หน่วยงาน กระทรวง ICT  และ ทัศนศึกษา ดูงานณ ประเทศเกาหลีใต้
 
 
 
ชื่อผลงาน Sexy design
17. 1ใน15คนของหลายประเทศได้รับรางวัล โครงการประกวดคลิปวิดีโอ MSI Xperience  Paradise พร้อมเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย
วันที่   25พฤศจิกายน2552 หน่วยงานบริษัท MSI  และ ลงบทสัมภาษณ์แมกกาซีน CG+ 
 
 
 
ชื่อผลงาน The Old
18.รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น  ภายใต้หัวข้อ "ผู้สูงวัย เปี่ยมคุณค่า ร่วมพัฒนาสังคม"
หน่วยงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Population Fund - UNFPA) ร่วมกับ องค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศ (HelpAge International) และ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (Foundation for Older Persons' Development - FOPDEV)
 
 
 
ชื่อผลงาน ครอบครัวของฉันและแปรงสีฟันของน้อง
19. รางวัลชนะเลิศหนังสั้น จากสถาบันวิจัยแห่งชาติ วช.ปี 2552
 
 
 
ชื่อผลงาน Human and Water

20.รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้โครงการประกวด Mascot WMA VCD Contest 2009 พร้อมถ้วยพระราชทานจาก
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  วันที่ 23 ธันวาคม 2552  หน่วยงานองค์การจัดการน้ำเสีย

 
 
 
21. รับรางวัลเยาวชนดีเด่น  ปี2552 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ วันที่ 20กันยายน 2552
หน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคม
 
 
 
เรื่อง heart and drug
22. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงการประกวด Digital Content 3 ดี สงเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย คณะกรรมการการอุดมศึกษา
31 มีนาคม 2553
 
 
 
23. รางวัลชมเชย โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย เรื่อง ภัยเงียบ
จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
10 สิงหาคม 2553
 
 
 
24. รางวัลชนะเลิศจากการประกวดคลิปวีดีโอ One Health Art Contest PMAC 2013 จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผลงาน One Health
 
 
 
25. รางวัลชนะเลิศจากการประกวดคลิปวีดีโอ Greennut Healthy Trendy Snack 2013Greennut
รางวัลทัศนศึกษา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 
 
 
26. รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ " พื้นที่การเรียนรู้" ณ การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC 2014 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
ชื่อผลงาน learnig space
 
 
 
ข้อมูลโดย  dogfilm     Update 13 เมษายน 2557
ติดต่อพวกเราได้ที่ Studio Dogfilm    Web site www.dogfilmthailand.com    Email: dogfilmthailand@hotmail.com  
โทร 0896803069