About
 Award 
  Work
           

รวมผลงานการ์ตูนแอนิเมชั่นสั้น Short Film


**รับชมให้คลิกที่ภาพนะครับ**รวมผลงานแอนิเมชั่น

ขนาดสั้น หนังสั้น ของ

พวกเราชาว Dogfilm

 

พุทธวจน
ฉบับการ์ตูน ปี58

love pasta not war
ปี58

I LOVE KTB
ปี58


ASEAN power
ปี58เชื้อโรค
ปี58
 
 

My room
ปี57

learnig space
ปี57

The Party
ปี57

Salary Man

ปี57


Brain And Motorcycles
ปี57
 

การเดินทาง
JourneyOfLife
ปี56

One Health ปี56

The Dead ปี56

SAVE THE
EARTH ปี56

Gen Man
generation-s ปี56

save the world
ปี56

The Corruption ปี55


The thaiassemia
ปี55


No problem ปี55

cyberscout
ลูกเสือไซเบอร์
ปี55

กินข้าวหมดจาน
ดื่มน้ำหมดแก้ว
ปี55

กรุงเทพปลอดภัย
ปี55

Help me form hel
ปี54

Begin ปี54

เลือดของแม่ ปี54

HAND ปี54

The World ปี54

 

The Garden ปี53

The Destination of Life ปี53

The Power ปี53

my House ปี53

Deadcup ปี53

 All time ปี52


 

สารคดีโลกร้อน ปี52my mom ปี52(dogfilmkid)


Human and wate ปี52(dogfilmkid)the old ปี52 (dogfilmkid)
 

Help me
Help me ปี51


 

Atherosclerosis
Devil
ปี51

พ่อผู้ปกป้อง ปี51
(dogfilmkid)

ครอบครัวของฉันและแปรงสีฝันของน้อง ปี51
(dogfilmkid)this is a Fieedom ปี51

Majical ปี51
(dogfilm kid)

 

HappMan ปี50
(dogfilmkid)ความเพียร ปี50
(dogfilmkid)
ในหลวง
ของฉัน ปี50
(dogfilmkid)love my Q. ปี50Select to Futrue ปี50

My Santa ปี50

 หวังเฉาหม่า ฮั่น    ปี49Help. ปี49ชีวิตทดลอง ปี49ความรักของ
ไส้เดือน ปี49Children
World ปี49
(dogfilm kid)

 
My head ปี49

 เมาไม่ขับ ปี49the tree ปี49ฤทธิ์พิศวาส ปี49วัฎจักร ปี49
(dogfilm kid )

 

 

 สิ่งสำคัญ ปี49

 ย้อนกลับ ปี49ไอ้โหดสับสยอง ปี48copy ปี48

 

 

 

 

ข้อมูลโดย Dogfilm
ติดต่อพวกเราได้ที่ Studio Dogfilm    Web site www.dogfilmstudio.com    Email: dogfilmthailand@hotmail.com  โทร 0896803069